Privacy

Wij vinden het belangrijk dat klanten die onze site bezoeken zich veilig voelen. Daarom hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In de volgende alinea's kunt u lezen hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen als u op onze website informatie over uzelf vermeldt, bijvoorbeeld bij het rechtstreeks bestellen van een catalogus. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de wettelijke voorschriften m.b.t. bescherming van gegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Atelier Goldner Schnitt bv, Regulierenring 22, 3981 LB Bunnik, Kamer van Koophandel nummer 301.037.99. De gegevens die u ons doorgeeft worden door ons opgeslagen in een bestand en gebruikt voor interne en geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede voor het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen of van door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen mailings meer van ons te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen. Heeft u bezwaar tegen verstrekking van naam en adresgegevens aan derden, dan kunt u ons dat eveneens schriftelijk mededelen. Onze verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens
te 's-Gravenhage onder nummer 1038988.

Wij maken gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om alle gegevens die door ons beheerd worden te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, tegen verlies, vernietiging, of tegen personen die zich onrechtmatig toegang willen verschaffen tot deze gegevens.

Om extra veiligheid te garanderen worden uw gegevens doorgestuurd volgens het SSL-systeem (Secure Socket Layer). Zo wordt alle informatie bij de overdracht van uw gegevens automatisch zó gecodeerd dat onbevoegden geen inzage hebben.

Dit is de website van Atelier Goldner Schnitt bv
Ons bedrijfsadres is Regulierenring 22, 3981 LB Bunnik
Ons postadres is Postbus 112, 3980 CC Bunnik
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 301.037.99
Ons B.T.W.-nummer is NL800348412B01

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Zowel Atelier Goldner Schnitt als andere partijen kunnen deze cookies plaatsen.

Met behulp van cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

Er bestaan verschillende soorten cookies. Bij dit privacy statement vindt u een overzicht met daarin: 1) wie de cookies plaatst 2) het doel van de betreffende cookie 3) de bewaartermijn en 4) de gevolgen van het niet accepteren van een bepaalde cookie.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte gesteld wordt wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van uw browser vindt u onder “help” in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatige gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Welke partij plaatst de gegevens (cookies)? Wat is het doel van het plaatsen van de gegevens (cookies)? Hoe lang blijven de gegevens (cookies) geplaatst/bewaard? Wat is het gevolg/zijn de gevolgen voor u als de cookie niet wordt geaccepteerd?
 
ateliergs.nl Onthouden van o.a. de laatst bekeken artikelen en de inhoud van uw winkelwagentje. 24 dagen Uw gegevens worden niet meegenomen bij het optimaliseren van de gebruikerservaring op ateliergs.nl.
 
ateliergs.nl Het bewaren van de artikelen in uw winkelmandje. 1 jaar U kunt o.a. geen bestellingen plaatsen en de webshop functioneert niet goed.
 
ateliergs.nl Het bewaren van de laatst bekeken artikelen op de webshop. 1 jaar  Het aanbevelen van voor u interessante artikelen is niet meer mogelijk.
 
ateliergs.nl Het bewaren van de artikelen op uw verlanglijstje. 1 jaar U kunt o.a. geen artikelen bewaren op uw verlanglijstje en de webshop functioneert niet goed.
 
ateliergs.nl De shop bewaart voor een AB/test welke testpagina u gezien heeft. 1 jaar Uw gegevens worden niet meegenomen bij het optimaliseren van de gebruikerservaring op ateliergs.nl. Het aanbevelen van voor u interessante artikelen is niet meer mogelijk.
 
ateliergs.nl De shop bewaart een deel van de gegevens om u bij terugkeer te herkennen. 2 jaar Uw gegevens worden niet meegenomen bij het optimaliseren van de gebruikerservaring op ateliergs.nl.
 
ateliergs.nl Het surfgedrag op onze webshop analyseren en verbeteren. wordt verwijderd aan
einde sessie
Uw gegevens worden niet meegenomen bij het optimaliseren van de gebruikerservaring op ateliergs.nl.
 
ateliergs.nl Het surfgedrag op onze webshop analyseren en verbeteren. 3 jaar Uw gegevens worden niet meegenomen bij het optimaliseren van de gebruikerservaring op ateliergs.nl.
 
ateliergs.nl Het surfgedrag op onze webshop analyseren en verbeteren. 2 jaar Uw gegevens worden niet meegenomen bij het optimaliseren van de gebruikerservaring op ateliergs.nl. Het aanbevelen van voor u interessante artikelen is niet meer mogelijk.
 
ateliergs.nl Het surfgedrag op onze webshop analyseren en verbeteren. 24 uur Uw gegevens worden niet meegenomen bij het optimaliseren van de gebruikerservaring op ateliergs.nl. Het aanbevelen van voor u interessante artikelen is niet meer mogelijk.
 
ateliergs.nl Het surfgedrag op onze webshop analyseren en verbeteren. wordt verwijderd aan
einde sessie
Uw gegevens worden niet meegenomen bij het optimaliseren van de gebruikerservaring op ateliergs.nl. Het aanbevelen van voor u interessante artikelen is niet meer mogelijk.
 
ateliergs.nl Het surfgedrag op onze webshop analyseren en verbeteren. 6 maanden Uw gegevens worden niet meegenomen bij het optimaliseren van de gebruikerservaring op ateliergs.nl. Het aanbevelen van voor u interessante artikelen is niet meer mogelijk.
 
ateliergs.nl Het bewaren van de artikelen in uw winkelmandje. wordt verwijderd aan
einde sessie
U kunt geen bestellingen plaatsen en de webshop functioneert niet goed.
 
ateliergs.nl Onthouden of u cookies toegestaan heeft of niet. 1000 maanden Er wordt niet onthouden of u cookies toestaat of niet.
 
contentforces Onthouden of u cookies toegestaan heeft of niet. 1000 maanden Er wordt niet onthouden of u cookies toestaat of niet.
 
econda Het surfgedrag op onze webshop analyseren en verbeteren. wordt verwijderd aan
einde sessie
Uw gegevens worden niet meegenomen bij het optimaliseren van de gebruikerservaring op ateliergs.nl. Het aanbevelen van voor u interessante artikelen is niet meer mogelijk.
 
econda Het surfgedrag op onze webshop analyseren en verbeteren. 2 jaar Uw gegevens worden niet meegenomen bij het optimaliseren van de gebruikerservaring op ateliergs.nl. Het aanbevelen van voor u interessante artikelen is niet meer mogelijk.

 

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
- Per email: klantenservice@ateliergs.nl
- Per telefoon: 030 – 65 92 500
- Per fax: 030 – 65 67 834
- Per brief: Atelier Goldner Schnitt, Postbus 112, 3980 CC Bunnik

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt,
- kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
- kunt u mailings ontvangen van andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn. Als u dit niet wenst, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zullen wij alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u bij ons geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons op het hierboven vermelde adres.

Kunt u geen PDF-bestanden openen?
Hier kunt u Adobe Acrobat Reader gratis downloaden.

Privacy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

 1. Bedrijfsgegevens

  Naam bedrijf: Atelier Goldner Schnitt bv
  Website: http://www.ateliergs.nl
  Inschrijfnummer KvK: 30103799
  BTW-nummer: NL800348412B01

 2. E-mailadres

  Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

  Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

 3. Postadres

  Wij gebruiken uw postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) voor het verzenden van reclameboodschappen met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke reclame niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres.

 4. Telefoonnummer

  Tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten. Bij ieder gesprek wordt u gewezen op de mogelijkheid zich hier tegen te verzetten en zich te laten registreren in het bel-me-niet-register.

 5. Overige persoonsgegevens

  Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

  de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
  de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
  Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 6. Bijzondere persoonsgegevens

  De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

 7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

  Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

  Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

 8. Veiligheid opslag van gegevens

  Veiligheidscriteria

  Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

  Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

  Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

  Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

  Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

  Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

 9. Toegang tot uw gegevens

  Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

 10. Contact

  Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

  Op het volgende e-mailadres: klantenservice@ateliergs.nl

  Door ons een fax te sturen op het volgende nummer: 030 - 65 67 834


  Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.